cjl9jaro2016dtilustracni.pdf_0

 

Přijímačky na střední školy a gymnázia už se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky už snad podané máte, ale možná někteří z Vás zatím neví, jak a kdy bude vše probíhat. Proto pro Vás máme několik důležitých termínů.

 

 

15. března – Nejpozději v tento termín obdrží žák na své ZŠ zápisový lístek (mimo obory s talentovou zkouškou).

12. dubna – Čtyřleté obory a nástavbová studia – 1. termín konání testů přijímacího řízení.

15. dubna – Čtyřleté obory a nástavbová studia – 2 termín konání testů přijímacího řízení.

16. dubna – Víceletá gymnázia – 1. termín konání testů přijímacího řízení.

17. dubna – Víceletá gymnázia – 2. termín konání testů přijímacího řízení.

3. května – Nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem u oborů s maturitní zkouškou

13. května – Náhradní termín konání testů přijímacího řízení (1. termín).

14. května – Náhradní termín konání testů přijímacího řízení (2. termín).

Menu